Algemene voorwaarden Rat Supplies

 

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Rat Supplies (hierna:RS) en de klant worden gesloten.

 

ARTIKEL 2 – Bestelproces

De klant kan een keuze maken uit de producten aangeboden op website,de producten op de website worden door ons zo natuurgetrouw als mogelijk op de foto gezet maar het kan natuurlijk altijd zijn dat een kleur op de foto anders overkomt dan hij in het echt is. 

 

ARTIKEL 3 - Privacywet

Uw privacy is bij ons gewaarborgd. Wij bewaren uw factuur met uw gegevens voor onze eigen administratie. Wij verkopen geen gegevens aan derden en gebruiken ze niet voor andere activiteiten

  

ARTIKEL 4- Koopovereenkomst

Een koopcontract komt tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door RS. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verzonden. Na ontvangst dient het op de factuur genoemde totaalbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan door het bedrag over te maken op het op de factuur genoemde rekening. Dit rekeningnummer is ook terug te vinden in artikel 10, hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 14 dagen geen betaling op het onder artikel 10 genoemde rekening wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan.

 

ARTIKEL 5 - De prijs en de prijswijzigingen

De prijs, vermeld in het aanbod, is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Als binnen 7 dagen  na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De klant heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd. Dit is echter  niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

 

ARTIKEL 6 – Leveringstijd en verzendkosten

Tenzij anders vermeld in de bestelling, is de levertijd 5-10 werkdagen na ontvangst van de betaling op het in artikel 9 genoemde rekeningnummer. Een pakket wordt geleverd met PostNL of DHL op het door u opgegeven adres. Afhankelijk van de grootte en gewicht van uw bestelling kiezen wij de vervoerder. 

Verzending naar Belgie geschiedt via UPS(kiala) en uw bestelling kunt u ophalen bij een UPS punt. Let op met UPS kan maximaal 15kg per bestelling worden verzonden. Besteld u voor meer dan 15kg zullen wij een gewichtstoeslag van 3,95 in rekening brengen. Naar uw huisadres verzenden kan ook naar Belgie. Hierbij wordt wel nog 3,95 extra aan verzendkosten gerekend. Mocht u een bestelling doen met een orderwaarde van meer dan 75 euro en deze optie kiezen reken wij 3,95 verzendkosten.

 

In het geval dat RS niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan RS zijn geleverd door eigen leveranciers, mag RS zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal zij de klant informeren en het daarvoor betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met RS. Als resultaat heeft RS de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade.

 

De verzendkosten binnen Nederland voor een pakket tot 29kg zijn €7,95. Bestellingen boven de €50 worden gratis verzonden.

De verzendkosten naar Belgie voor een pakket tot 29kg zijn €10,95. Bestellingen boven de €75 worden gratis verzonden.

 

De verzending geschied op risico van de klant. RS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of vermissing.

 

Afhalen:

 

De klant dient bestelde goederen binnen zeven dagen na bericht van RS dat de bestelling klaar ligt af te halen. Betaling kan bij afhalen uitsluitend contant. Producten die op bestelling voor u gemaakt worden dienen altijd vooraf betaald te worden.

 

 

 

ARTIKEL 7 - Herroepingsrecht

De klant heeft het recht, om de overeenkomst binnen 10 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping van  tien dagen gaat in vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde de goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (RS) schriftelijk informeren (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst. Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking kunnen worden geretourneerd.

Goederen die op verzoek van de klant zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de klant zijn besteld zijn uitgesloten van het recht van retournering evenals onze gedroogde producten. De termijn is gehandhaafd, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van tien dagen retour heeft gezonden.

De enige uitzondering hierop is stoffen die voor u op maat geknipt zijn. Deze mogen mits ongebruikt en schoon aan ons geretourneerd worden en dan krijgt u 75% van uw aankoopbedrag terug.

U draagt de kosten voor de retourzending van de goederen en dient de goederen op degelijke wijze retour te zenden,u bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is.

Na ontvangst van de goederen zullen wij de credit (de waarde van de geretourneerde goederen) binnen 14 dagen terug storten op het door u gebruikte rekeningnummer bij betaling. Wij kunnen hier geen ander rekeningnummer voor gebruiken.

 

ARTIKEL 8 - Garantie 

De wettelijke garantie is van toepassing.

 

ARTIKEL 9 - Betaalmethodes

Bestellingen die verzonden worden en producten die op bestelling worden gemaakt dienen vooraf betaald te worden via bankoverschrijving. Bij een bankoverschrijving maakt u gebruik van uw bestelnummer als betalingskenmerk

 

BANKGEGEVENS:

D van Loon

Bank: ING Bank N.V.

Plaats: Zwijndrecht

IBAN: NL 39 INGB 0007779882

SWIFT (BIC): INGBNL2A

 

ARTIKEL 10– Identiteit van de contracterende partij:

Rat Supplies

Roerdompstraat 20

3334AG Zwijndrecht

Nederland

Dimitri van Loon

KvK nummer: 63911647

 

ARTIKEL 11– Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van onze producten.

 

ARTIKEL 12 - Slotbepalingen 

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Nederlandse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 19 augustus 2015

Laatste wijziging 19 september 2018